Over Job Twinning

Job Twinning is een initiatief van Hybride Docent. Job Twinning wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. PBT (voorheen: Platform Bèta Techniek) is betrokken als partner.

Een Hybride Docent combineert werelden

Hybride docenten. Nooit van gehoord? Er zijn in Nederland zo’n 10.000 hybride docenten in het voortgezet onderwijs die hun baan voor de klas vaak op eigen initiatief combineren met een andere baan. Denk aan docenten in het voortgezet onderwijs, die daarnaast ook ambtenaar, ondernemer, onderwijsinnovator of lerarenopleider zijn.

Lees hier meer over hybride docenten.

Job Twinning als eerste stap naar meer hybride docenten

Met een inspirerend initiatief als Job Twinning hopen we zo veel mogelijk mensen te bewegen hun kwaliteiten in te zetten om te onderzoeken wat het onderwijs en de wereld daarbuiten voor elkaar kunnen betekenen. Job Twinning is dan ook een startpunt van/voor kruisbestuiving. Mogelijk is het voor sommigen zelfs een laagdrempelige eerste stap richting hybride docentschap, waarbij professionals uit het onderwijs en daarbuiten de mogelijkheid krijgen (onder begeleiding) te proeven van een ander werkveld, zonder dat zij de zekerheden van hun huidige baan op hoeven te geven.

Initiatiefnemers

Marius Bilkes en Kees van der Velden zijn als initiatiefnemers vanaf het begin betrokken geweest bij Hybride Docent. Beiden hebben het traineeship Eerst de Klas gevolgd, waarbij Marius het docentschap combineerde met opdrachten bij ABN AMRO en TATA Steel en Kees het docentschap combineerde met opdrachten bij RET en TNO. De afwisseling en de meerwaarde van het werken in twee werelden die zij tijdens dit programma ervoeren, hebben geleid tot het oprichten van de Hybride Docent.

  • Als expertisecentrum willen we onze kennis en kunde delen over hybride werken in het onderwijs. Wij zoeken actief samenwerking met organisaties die hybride werken in het onderwijs met ons willen versterken en verduurzamen. Bent u geïnteresseerd in hybride werken in het onderwijs en/of specifiek in het initiatief Job Twinning dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te  nemen via vasb@wbogjvaavat.ay