Zelf aan de slag

De afgelopen jaren hebben zo’n 100 professionals deelgenomen aan verschillende Job Twinning- trajecten, georganiseerd en begeleid vanuit de organisatie Hybride Docent. De kennis en ervaring die dit heeft opgeleverd, is de basis van deze website. Graag delen wij met u deze kennis en ervaring zodat u zelf aan de slag kunt gaan met Job Twinning.

Wilt u zelf Job Twinning organiseren binnen uw organisatie? We hebben een model gemaakt waarin de vier fases van Job Twinning staan uitgewerkt en waarin we de belangrijkste succes- en faalfactoren hebben weergegeven.

Gaat u zelf Job Twinnen? Aan de hand van een stappenplan leggen we in enkele stappen uit hoe u kunt starten met Job Twinnen en doen we concrete aanbevelingen om het Job Twinning-proces zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van onze expertise, neem dan contact op via info@jobtwinning.nl.