Job Twinning: professionele dialoog

Job Twinning is een professionaliseringsactiviteit waarbij leren van en met elkaar centraal staat.      Professionals uit het onderwijs maken samen met iemand uit een andere sector, zoals het bedrijfsleven en gemeentelijke -, maatschappelijke -, culturele- en welzijnsorganisaties werk van zelf gestelde ontwikkeldoelen. Tijdens enkele ontmoetingen gaan de koppels de professionele dialoog met elkaar aan en komt een duurzaam contact tot stand.

Een scheikundedocent die een aantal dagdelen optrekt met een medewerker van een chemiebedrijf of een medewerker van een openbaarvervoerbedrijf die een aantal dagdelen meeloopt met een docent elektrotechniek, met als doel nieuwe kennis op te doen, kennis te verbreden, kennis te verdiepen en kennis te delen.

De exacte invulling van de onderlinge ontmoetingen is aan de deelnemers zelf en kan bijvoorbeeld bestaan uit het bijwonen van trainingen en vergaderingen, het verzorgen van een gastles of het opzetten van een gezamenlijk project. Job Twinning is niet alleen een professionaliseringsactiviteit voor de deelnemers, maar draagt ook bij aan een beter begrip tussen organisaties binnen en buiten het onderwijs.

Ga naar ‘Impressies’ voor ervaringen van deelnemers.

Opbrengsten: Van laaghangend fruit naar?

In het onderstaande model kunt u diverse opbrengsten zien die deelnemers hebben behaald door deel te nemen aan Job Twinning-trajecten. Als algemene regel geldt: hoe meer (tijd) u erin stopt, hoe meer u eruit krijgt. Links in het model ziet u de opbrengsten die veel deelnemers relatief makkelijk behalen, het zogenaamd ‘laaghangend fruit’, hoe meer naar rechts in het model, hoe groter de opbrengst.