Quotes van deelnemers

Alle onderstaande quotes zijn afkomstig van deelnemers aan de verschillende job twinning-trajecten en quotes schetsen een mooi beeld over de mogelijkheden van Job Twinning.

‘Ik doe mee om met een nieuw werkveld in aanraking te komen. Zo kan ik meer en andere vaardigheden trainen. Die kan ik dan later weer toepassen in mijn lessen, waardoor ik een betere docent wordt.’

Eerstegraads docent op een kleine school in het voortgezet onderwijs

‘Ik wilde weten of en hoe het beleid dat op de gemeenteburelen wordt ontwikkeld, aansluit bij de werkvloer – en zo niet, waarom niet. Ik wilde de taal van het onderwijs leren kennen en van binnenuit meemaken wat erbij komt kijken om docent te zijn.’

Strategisch adviseur van onderwijswethouder bij grote gemeente

‘Het leek mij leerzaam voor mijn Job Twinning-partner om inzicht te geven in de veelzijdigheid van het docentschap en kennis te laten maken met de leerlingen. Dit kan een inspiratiebron zijn voor anderen.’

Docent klas 1 t/m 6 op gymnasium

‘Ik heb altijd wel eens willen ervaren hoe het is om voor de klas te staan of op een school te werken maar de stap van het bedrijfsleven naar het onderwijs is vrij groot. Zo heb ik bijvoorbeeld niet de benodigde lesbevoegdheid. Job Twinning zie ik als een kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het onderwijs.’

Business controller bij PostNL

‘Ik wil mijn leerlingen graag in contact brengen met iemand uit de IT-wereld, die hen kan laten zien op hoeveel verschillende manieren IT ons leven raakt. Zo kan ik de relevantie van mijn eigen vak laten zien. Wiskunde is niet een doel, maar een middel om heel veel mogelijk te maken: fotootjes naar vrienden versturen via je mobiel, online bankieren, etc.’

Wiskundedocent bovenbouw van havo-vwo en voorzitter van de vakgroep wiskunde

‘Toen ik werd gevraagd mee te doen aan Job Twinning zag ik mijn rol in eerste instantie als aangever van kennis: ik had niet per se een leervraag voor mezelf. Door het gesprek met mijn Job Twinning-partner denk ik dat het voor het bedrijf waar ik werk zeker nuttig is om te ervaren hoe docenten IT in hun onderwijspraktijk inzetten en om met leerlingen in gesprek te gaan over hoe zij denken over de rol van technologie in hun toekomstige loopbaan.’

Digital Transformation Architect bij een groot IT-bedrijf

‘Naar aanleiding van Job Twinning hebben we bedacht samen een voorstel te schrijven voor een subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van lesmateriaal voor havo/vwo. We overwegen hiervoor mogelijk externe partners te identificeren en te betrekken.’

Eerstegraads docent op een kleine school in het voortgezet onderwijs

‘We willen samen een training geven aan onderzoekers binnen mijn organisatie met als invalshoek: hoe geef je een goede training, hoe betrek je participanten en hoe zorg je dat de overgebrachte kennis beklijft en benut wordt?’

Communicatieadviseur en projectleider bij een non-profitorganisatie

‘Op mijn beurt kon ik mijn partner meenemen in: hoe werkt het op het stadhuis, hoe kom je van een idee naar een plan dat wordt goedgekeurd, wie werkt daar allemaal aan mee. We konden over en weer klankborden: leuk, ideeën, maar hoe zorg je dat ze ook echt werken?’

Strategisch adviseur van onderwijswethouder bij grote gemeente

‘Ik wil met behulp van mijn Job Twinning-partner een inspirerende ervaring voor de leerlingen creëren door lessen en ervaringen aan te bieden die breder zijn dan de voorgeschreven lesinhoud.’

Eerstegraads docent op een kleine school in het voortgezet onderwijs

‘Door Job Twinning ben ik me gaan oriënteren op de mogelijkheden om een lerarenopleiding te gaan volgen.’

Business controller bij PostNL

'Ik wilde graag Twinnen met een beleidsmedewerker van de gemeente om zicht te krijgen op hoe onderwijsbeleid ontstaat en daar mogelijk ook een bijdrage aan te kunnen leveren.’

Docent en beleidsmedewerker binnen scholengroep in voortgezet onderwijs

‘Ik ben kortgeleden van functie veranderd. Dit betekent een aanpassing in mijn werkstijl en werkwensen en een zoektocht naar de mogelijkheden hierin. Het perspectief van een buitenstaander kan mij in deze zoektocht heel veel brengen.’

Communicatieadviseur en projectleider bij een non-profitorganisatie

‘Door Job Twinning krijgen leerlingen een breder beeld van de arbeidsmarkt en tegelijk biedt het mij de mogelijkheid om mijn Job Twinning-partner te enthousiasmeren voor het onderwijs.’

Eerstegraads docent op een kleine school in het voortgezet onderwijs

‘Ik ga het informaticaprogramma voor het eindexamen van 2018-2019 ontwikkelen en daar zou ik graag de expertise van mijn Job Twinning-partner bij inroepen: welke aandachtsgebieden moet ik daarin opnemen en vanuit welke invalshoek kunnen die behandeld worden?’

Wiskundedocent bovenbouw van havo-vwo en voorzitter van de vakgroep wiskunde

‘Voor mij was lesgeven een black box: wat kun je leerlingen vertellen en wat niet, wat werkt voor de ene opdracht en wat niet, wat is het niveau, wat is de dynamiek? Dankzij de gastles ben ik in gesprek gegaan met leerlingen, heb ik gehoord welke vragen zij hebben en kunnen uitleggen hoe wij te werk gaan.’

Strategisch adviseur van onderwijswethouder bij grote gemeente