FAQ - Veelgestelde vragen

Overzicht van veelgestelde vragen

Q: Wat is Job Twinning? c

A: Job Twinning is een uitwisselingstraject tussen (meestal) twee personen van verschillende organisaties: een professional uit het (voortgezet) onderwijs en een professional van buiten het onderwijs. Via de uitwisseling nemen zij een kijkje in de keuken van elkaars organisaties. Zij formuleren samen ontwikkeldoelen waar zij gedurende een afgesproken tijd (een tijdsinvestering van minimaal 20 uur voor een traject van drie maanden lijkt de ondergrens te zijn voor het ervaren van positieve opbrengsten) werk van maken.

Q: Uit welke activiteiten bestaat een Job Twinning-traject? c

A: De keuze van Job Twinning-activiteiten is geheel aan de deelnemers. Van tevoren wordt niet een specifiek soort activiteit(en) aangeraden of uitgesloten. Samen met de Job Twinning-partner worden ontwikkeldoelen bepaald en worden werkafspraken gemaakt over hoe deze gerealiseerd gaan worden. Enig criterium is dat deze doelen haalbaar zijn binnen de afgesproken tijd. Suggesties voor activiteiten (gebaseerd op eerdere Job Twinning-trajecten) zijn wederzijds locatiebezoek, bijwonen van teamvergaderingen, verschillen en overeenkomsten in organisaties doornemen, gezamenlijk lessen of projectopdrachten ontwikkelen, open dagen bijwonen, gastlessen verzorgen, leerlingen als consumentenpanel bevragen en samen een workshop voor collega’s geven. Dit is niet een uitputtende lijst en we denken graag met u mee over uw eigen ideeën. Zie bijvoorbeeld ook 'zelf aan de slag' op deze website of neem contact met ons op via info@jobtwinning.nl.

Q: Hoeveel tijd kost Job Twinning? c

A: Uit evaluaties (o.a. van TNO) blijkt dat vanaf een tijdsinvestering minimaal 20 uur ‘concrete’ opbrengsten met Job Twinning zijn te behalen. Daarna geldt; hoe groter de tijdsinvestering is, des te structureler zijn de opbrengsten. Zie ook het figuur op de pagina Job Twinning.

Q: Leidt Job Twinning tot job hopping? c

A: In theorie kan dat, maar dat is niet het doel van Job Twinning. Wat we beogen, is een vorm van professionalisering mogelijk te maken, die ten goede komt aan zowel de deelnemers als de organisaties waar zij werkzaam zijn. Deelnemers doen in een andere omgeving ervaringen en inspiratie op. Daarbij nemen ook de Job Twinner-partners die meelopen in de organisatie ideeën (en nieuwe energie) mee.

Q: Zijn er kosten verbonden aan Job Twinning? c

A: Dit hoeft niet. Job Twinning kan zelf (i.s.m. eigen organisatie) georganiseerd worden door gebruik te maken van de informatie op deze website. Het is een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van een andere organisatie en om van en met een professional in een andere sector te leren. In een andere omgeving aan het werk gaan zonder daarbij de eigen (vaste) baan op te geven. Een kosteloze uitruil van kennis, ervaring en energie die tot grote praktische opbrengsten kan leiden.
Lukt het niet om Job Twinning op te zetten binnen uw organisatie of is extra begeleiding gewenst, dan kunt u contact opnemen via info@jobtwinning.nl. Afhankelijk van de gevraagde begeleiding kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

Q: Wie hebben er al meegedaan aan Job Twinning? c

A: Tussen 2015 en 2017 zijn meerdere trajecten georganiseerd waaraan ongeveer 100 deelnemers hebben deelgenomen van 40 verschillende organisaties (zie ook de deelnemende partijen op Home). Een korte impressie van deelnemers is hier te lezen.

Q: Wie organiseert Job Twinning? c

A: Job Twinning is een initiatief van Hybride Docent, dat wordt ondersteund door PBT (voorheen Platform Bèta Techniek) en het Ministerie van OCW. In het verleden bestond Job Twinning uit gecoördineerde en begeleide trajecten (in handen van Hybride Docent). De kennis en ervaring die dit heeft opgeleverd, heeft geresulteerd in deze website. Op de pagina ‘Zelf aan de slag’ is een handreiking te vinden voor organisaties en/of professionals die zelf een Job Twinning-traject willen organiseren. De handreiking bestaat uit een tweetal documenten. Binnenkort vindt u op de pagina ‘Job Tinder’ een matchingtool/database van geïnteresseerde Job Twinners voor het vinden van een geschikte Job Twinning-partner. Voor meer advies m.b.t. het zelfstandig organiseren van Job Twinning kunt u contact met ons opnemen via info@jobtwinning.nl